ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο ιατρείο γίνεται:

  • Κλινική εξέταση
  • Υπερηχογράφημα μαστών
  • FNA (απάντηση την ίδια ή την επόμενη μέρα)
  • Core biopsy/tru cut
  • Συμβουλευτική σε γυναίκες υψηλού κινδύνου (συνεργασία με ειδικό)

Στο νοσοκομείο γίνεται:

  • Ογκεκτομή ή μαστεκτομή, με ή χωρίς αποκατάσταση
  • Βιοψία φρουρού λεμφαδένα
  • Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης