ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ

Επικουρική θεραπεία

Η θεραπεία σε πρώιμο στάδιο συνίσταται στην :

  • Χειρουργική ογκεκτομή ή μαστεκτομή και την αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα και ανάλογα περαιτέρω λεμφαδενικό καθαρισμό ή όχι της σύστοιχης  μασχάλης
  • Χημειοθεραπεία  (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου)
  • Ορμονοθεραπεία (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου)
  • Ακτινοθεραπεία  (πάντα μετά από μερική εκτομή και σε λίγες περιπτώσεις μαστεκτομής)

Υπάρχει συνεργασία με ογκολόγους-παθολόγους, ακτινοθεραπευτές, πλαστικούς χειρούργους (για αποκατάσταση) και κυτταρολόγο -παθολογοανατόμο.

Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη διότι η αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού χρειάζεται ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (team work).