• Αποστολή μας στη «Μητρότητα –Υγειά» είναι η αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στη γυναίκα, είναι η ανάλυση του ιατρικού προβλήματος και η ενημέρωση για το τι είναι αποδεδειγμένα γνωστό γύρω απ’αυτό, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητοί οι ιατρικοί χειρισμοί.

  • Σκοπός μας είναι η εφαρμογή των νεότερων αλλά πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών χειρισμών, η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των επισκέψεων και της ταλαιπωρίας της καθημερινής ζωής των ασθενών μας καθώς και η αποφυγή εξετάσεων που δεν συνδέονται αποδεδειγμένα με τη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος ,αλλά άπλα προσθέτουν κόστος και δημιουργούν μύθους γύρω από το πρόβλημα (evidence base-medicine).

  • Βασική μας επιδίωξη είναι η καλύτερη κατανόηση του προβλήματος ,η διαδικασία επίλυσης αυτού καθώς και η παροχή ισοδύναμων ιατρικά εναλλακτικών λύσεων που θα είναι προσωπική επιλογή των γυναικών (ή του ζευγαριου).

Επισκεφθείτε το τμήμα που σας ενδιαφέρει: