ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ομάδα μας

  • ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Εισήχθη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ακολούθησε ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταδιδακτορική εξειδίκευση στην βιολογία της ανθρώπινης αναπαραγωγής και τις τεχνικές ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο «Beth Israel Hospital-Harvard Medical School». Διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Διευθύνει το τμήμα Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Ιατρικά Υποβοηθούμενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής στο κέντρο «Μητρότητα-Υγεία».
  • ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

    Εισήχθη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε ειδικότητα Μαιευτικής - Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στους υπερήχους και στην ιατρική του εμβρύου στο King's College Hospital στην Αγγλία.
  • ΜΙΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

    Είναι κλινικός εμβρυολόγος και υπεύθυνη του εργαστηρίου της μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης.'Εχει ολοκληρώσει σπουδές στο εξωτερικό, ήτοι: Bachelor in Biochemistry, Drew University (USA), Master in Cellural Biology, Hunter College (USA), Master in Assisted Reproduction Technology, University of Nottingham (UK). Είναι κάτοχος της άδειας εξάσκησης της τεχνικής μικρογονιμοποίησης (ICSI practitioner) από την Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας της Μεγάλης Βρετανίας (HFEA), καθώς επίσης και κάτοχος τίτλου Senior Clinical Embryologist από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE).

Πιστοποίηση ISO

Στην ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ-ΥΓΕΙΑ η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (ΤΚ) εχουν πιστοποιηθεί κατά ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012 απο την TYV Hellas και εχουν αδειοδοτηθεί απο την Ενική Αρχή Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), ΦΕΚ 4064Β/19-12-2016 για την ΜΙΥΑ και ΦΕΚ 4060Β 19-12-2016 για την ΤΚ.

Infertility issues consultation

Secure consultation platform through which women or couples can provide data about their fertility status and relative treatments so as to receive an online consultation or second opinion tailored to their needs. Scientific papers that contribute significantly to IVF understanding and success, with a short comment from our team. Essays and opinions on important questions related to IVF treatments

View more