ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσίες Μαιευτικής-Γυναικολογίας

 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  περιλαμβάνει ενδοκολπικό υπερηχογράφημα, test Παπανικολάου (κλασσικό ή υγρής φάσης), τυποποίηση των HPV, κολποσκόπηση και βιοψία τραχήλου, παρακέντηση και κυτταρολογική εξέταση κύστεως ωοθήκης και γυναικολογική χειρουργική.
 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  γυναικολογική χειρουργική με την είσοδο εργαλείων και κάμερας από 3-4 μικρές οπές στη κοιλιά.
 • ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  είσοδος μικρού ενδοσκοπίου από τον τράχηλο για τον έλεγχο της κοιλότητας της μήτρας και αφαίρεση συμφύσεων, πολύποδων και ινομυωμάτων.
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΤΟΚΕΤΟΣ

  κλασσική μαιευτική συμβουλευτική και παρακολούθηση, πρόληψη πρόωρου τοκετού, περίδεση τραχήλου, εκτίμηση καλής κατάστασης εμβρύου (βιοφυσικό προφίλ).
 • ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

  Εκτίμηση πιθανότητας χρωμοσωμικών ανωμαλιών (υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνεις και ΡΑΡΡ-Α)
  Λήψη τροφοβλάστης
  Αμνιοπαρακέντηση
  Αναλυτικό υπερηχογράφημα (β’ επιπέδου)
  Μελέτη Doppler εμβρυοπλακουντιακής μονάδας